12 กุมภาพันธ์ 2562 คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครวันนี้ ดีมาก – ดี บางพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลาง

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/ddMIysL

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ประจำวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 15-40  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก – ดี มีเพียงบางพื้นที่ที่คุณภาพอากาศปานกลาง    ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ  ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดการณ์ว่าท้องฟ้าโปร่ง ลมทิศใต้มีกำลังแรงขึ้น จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และคาดการณ์ว่าวันนี้ทิศทางลมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และกำลังแรงขึ้น.-สำนักข่าวไทย